Yamaltu Deba L.G.A Zip Codes In Gombe State

District: Deba
Baltongo 761101
Baure 761101
Boltongoyel 761101
Dangar 761101
Dumbu 761101
Jannawo 761101
Kakkau 761101
Kanawa 761101
Kunnuwal 761101
Kuri 761101
Lambam 761101
Lano 761101
Nasarawo 761101
Nono 761101
Nono M. Isa 761101
Poli 761101
Saruje 761101
W. Birdeka 761101
Wajari Jodoma 761101
Wudil 761101
Yelwa Kuri 761101
Zagaina 761101
Zamfarawa 761101
District: Jara

Dahirma 761107
DasaNahuta 761107
Garin Nabawa 761107
Jagali 761107
Jarawa 761107
Jauro Gotel 761107
Jigawa 761107
Kadi 761107
Kurjale 761107
Maikaho 761107
Pata 761107
Tashar Kuka 761107
Tsandom Dele 761107
Tudun Wada 761107
District: Yamaltu

Beguwa 761102
Dakum 761102
Difa 761102
Gadawo 761102
Garin Kudi 761102
Gwani 761102
Hinna 761102
Kalo 761102
Kulau 761102
Kunji Kwadon 761102
Kurba 761102
Kwadon 761102
Kwali 761102
Laleko 761102
Liji 761102
Lubo 761102
Ruwa Biri 761102
Ruwan Biri 761102
Sabon Gari bk 761102
Shinga 761102
Shuwari 761102
Tsando 761102
Wade 761102
Zambuk 761102

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top