Keffi Zip Codes In Nassarawa State Nigeria

District: Keffi zip codes Town Zip Code Ang. Salabu 961101 Anguwan Jaba 961101 Anguwan Maiganga 961101 Anguwan-Lambu 961101 Dan Dabi 961101 Fagidi 961101 Ganta 961101 Gidan-Kare 961101 Jigwada 961101 Kaibo Mada 961101 Sabon Gari 961101 Saura 961101 Tila 961101 Tunayi 961101 Yar Kadde 961101