King_Sabata_Dalindyebo postal code and zip code in Eastern cape

Places Postal code
Bashee Bridge 5100
Baziya 5109
Bityi 5103
Black Rock 5080
Buntingville 5115
Central 5100
Coffee Bay 5082
Darabe 5118
Elitha 5100
Emabheleni 5100
Esdabrook 5100
Esimfakaneni 5100
Fort Gale 5100
Golomi 5080
Greenville 5100
Griebdale 5100
Gwendo 5100
Hillcrest 5100
Hlabatshane 5080
Ikwezi 5100
Ironstone 5080
Jebese 5080
Kambi 5100
Kwahermans 5100
Last Post 5083
Lujizweni 5100
Lukwetu 5100
Lupindo 5100
Lurasheni 5100
Lutubeni Mission 5080
Luxolweni 5100
Mabehame 5080
Mackweza 5100
Madeira Street 5101
Madwaleni 5075
Mancam 5080
Mandela Park 5099, 5100
Mandela Slovo 5110
Manzi 5080
Matonana 5100
Mbolompo 5100
Mbozisa 5100
Mbuqe 5100
Mbuqe Park 5100
Mdwaka 5080
Mendu 5100
Mgubo 5100
Mhlakulo 5116
Mistymount 5113
Mjika 5100
Mnenga 5080
Mobantu 5100
Monarch 5100
Mpako 5080
Mparane 5100
Mqanduli 5080
Mqekezweni 5106
Mqele 5080
Mqobiso 5100
Mqwangqweni 5100
Mtentu 5100
Mthatha 5099, 5100
Mthatha Mall 5147
Mthatha Mouth 5100
Mthatha North 5127
Mthatha Plaza 5148
Mvasini 5080
Ncambedlana 5099, 5100
Ncise 5107
New Brighton 5100
New Nek 5100
Ngangelizwe 5100
Ngcelwane 5722
Ngcwanguba 5085
Ngqungqu 5081
Nolabakazi 5100
Nomadolo 5100
North Crest 5100, 5101
Norwood 5100
Nqadu Great Place 5035
Ntlaza 5114
Ntsaka 5100
Ntshilini 5100
Old Morley 5084
Patankala 5080
Payne Township 5100
Phiphany 5100
Qokolweni 5104
Qolombane 5111
Qunu 5105
Savoy Mall 5149
Sheshegu 5709
Sibangweni 5100
Sidwadwa 5099, 5100
Sikobobo 5100
Sixambuzi 5100
Southernwood 5100
South Ridge Park 5100
Stonyridge 5100
Tabase 5108
Tafelehashi 5080
Talemofu 5080
Thornhill 5100
Tshani 5100
Tungwane 5080
Tunxe 5100
Twecu 5100
Umtata 5099, 5100
Umtata Mouth 5100
Umtata North 5127
Unitra 5117
Valray 5080
Vernonspost 5100
Viedgesville 5102
Waterfall Park 5099
Wilo 5079
Zimbane Township 5100
Zithulele 5146
Zizanela 5100


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top