Keffi Zip Codes In Nassarawa State Nigeria

District: Keffi zip codes

Town Zip Code
Ang. Salabu 961101
Anguwan Jaba 961101
Anguwan Maiganga 961101
Anguwan-Lambu 961101
Dan Dabi 961101
Fagidi 961101
Ganta 961101
Gidan-Kare 961101
Jigwada 961101
Kaibo Mada 961101
Sabon Gari 961101
Saura 961101
Tila 961101
Tunayi 961101
Yar Kadde 961101Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top