Ikara L.G.A Zip Codes In Kaduna State Nigeria

District: Ikara
Auchan
812101
Chara 812101
Dan-Lawal 812101
Furana 812101
Ikara 812101
Janfalan 812101
Jibis 812101
Kankanki 812101
Kurmin Jau 812101
Kurmin Kogi 812101
Kwari 812101
Makurdi 812101
Malilanchi 812101
Pala 812101
Saulawa 812101
Saya-Saya 812101
District: Paki

Allab-Gaba
812102
Baulawa 812102
Buchan 812102
Bunji 812102
Kakau 812102
Kuya 812102
Kwari 812102
Paki 812102
Rinji 812102
Romi 812102
Vauran 812102
Yalwa De 812102
Yauran 812102

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top