Igbala Mela Idah L.G.A Zip Codes In Kogi State Nigeria




District: Adoru Zip codes

Town Zip Code
Adoru 271104
Aduku 271104
Agbamofa 271104
Agbokete 271104
Agboni 271104
Agejojo 271104
Ajiongu 271104
Ajonuche-Oko 271104
Alaba 271104
Alakwa 271104
Amejekpo 271104
Ameke 271104
Aneke 271104
Apata 271104
Arefe 271104
Ata 271104
Ayi-Kpele 271104
Ekpotoko 271104
Emuchi 271104
Epete 271104
Eti-Akpacha 271104
Ibochi 271104
Igbope Okealuju 271104
Ikare 271104
Ikare-Ojefu 271104
Imere 271104
Obolimi 271104
Ocheja 271104
Ofakpa 271104
Ofe-Anwa 271104
Ofejiji 271104
Off 271104
Oforachi 271104
Ogaji-Gwu 271104
Ogane-offu 271104
Ogbaligbo 271104
Ogbe-Adige 271104
Ogbogbo 271104
Ogbolimi 271104
Ojajuna 271104
Ojete 271104
Ojodoma 271104
Ojokuta 271104
Oko-Oma 271104
Okpabioko 271104
Okpe 271104
Opada 271104
Otobo-Adogulu 271104
Ugbatugba 271104

District: Idahn zip codes

Town Zip Code
Abujaga 271101
Agalugbaje 271101
Akpo 271101
Akuta 271101
Alade 271101
Aladgbajadu 271101
Alakome 271101
Alimoke 271101
Alla-Okweje 271101
Angwajuma 271101
Chekene 271101
Ede 271101
Ede-Adejoh 271101
Edeke 271101
Efuh 271101
Ejofe 271101
Ekwokata 271101
Etoba 271101
Ichala 271101
Ichijenu 271101
Idah 271101
Idoma 271101
Ijobe 271101
Inene 271101
Kaka 271101
Lafi 271101
Nwajala 271101
Obajadaka 271101
Ochijenu 271101
Odobu 271101
Odogu 271101
Offa 271101
Ofugo 271101
Ogaine 271101
Ogba-Dichi 271101
Ogwojibo 271101
Ohiji 271101
Ojebe 271101
Ojibgo 271101
Ojigagala 271101
Ojuba 271101
Okeku 271101
Okele-Agaldoko 271101
Okele-Ocheje 271101
Okele-Ohinem 271101




Olaji 271101
Onah 271101
Onugwa 271101
Onyemu 271101
Ota 271101
Ugwoda 271101
Ukwaga 271101

District: Oforachi zip codes

Town Zip Code
Abolinyagayaga 271103
Achiokpa 271103
Agamaka 271103
Aguroko 271103
Ajodanwu 271103
Akinie 271103
Akuba 271103
Alade 271103
Anambra 271103
Angba 271103
Apata 271103
Atanegume 271103
Buga 271103
Eche-Aba 271103
Eji-Elanyi 271103
Eke-Aminenga 271103
Emachi 271103
Eto Alkura 271103
Ihiame 271103
Ikpokawo 271103
Iyegu 271103
Ofejiji 271103
Ofobu 271103
Ofodo 271103
Ofokpiye 271103
Oforachi 271103
Ogbololi 271103
Ogbomucha 271103
Ogbotobo 271103
Ogobogbo 271103
Ogwomichi 271103
Oji Omaji 271103
Ojodu 271103
Ojokuta 271103
Ojuwo 271103
Okagbo 271103
Okaimili 271103
Okeku 271103
Oko-Agwu 271103
Oko-Ikere 271103
Okobu 271103
Okoma 271103
Okula-Ameji 271103
Olefu-Oko-Tikpa 271103
Olichekpe 271103
Otochi 271103
Ugbedomagu 271103
Ukpekpele 271103
Uro-Agada 271103
Urodu 271103
Utoro 271103
Uwowo 271103

District: Ofulko Zip codes

Town Zip Code
Ajire 271102
Ala-Akabe 271102
Ala-Ogboyaga 271102
Ala-Okpoga 271102
Egbahieme 271102
Etutu 271102
Ikpudu-Kaji 271102
Inene 271102
Iyogbo 271102
Obaloko 271102
Ofuloko 271102
Ogbajele 271102
Ogoji 271102
Ojuro-Afu 271102
Okenya 271102
Okopolo 271102
Okpachala 271102
Okpakpata 271102
Okpo 271102
Okpo-Iyoloko 271102
Okpocti-Aja 271102
Okuta-Eluhe 271102
Orunu 271102
Ujagba 271102
Ukpologu 271102



Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top