Bassa West LGA Zip Codes In plateau State Nigeria
District: Amo

Janji 930117
Kadamo 930117
Kamare 930117
Kasuru 930117
Katako 930117
Kawam 930117
Kihang 930117
Lalang 930117
Lishin 930117
Majaja 930117
District: Buhit

Assak 930112
Jebbu-Bassa 930112
Kisallol 930112
Kisayip 930112
Unit 930112
District: Buji

Gurum 930118
Hwol Buji 930118
Jere 930118
Mista-Ali 930118
Runfan Gomna 930118
District: Jere

Bakin Kogi 930119
Fuskan Mata 930119
Jengre 930119
Kadamo 930119
Kaiyaka 930119
Kalambai 930119
Katare 930119
P/Shamu 930119
Rimi 930119
Sarkishau 930119
Zabollo 930119
Zallaki 930119
District: Kakkek

Bassa 930111
Igbak 930111
Kihang 930111
Zagun 930111
District: Kishika

Binchi 930114
Binibob 930114
Kikala 930114
Kishi(I) 930114
District: Kwall

Gabia 930116
Kimakpa 930116
Kpasho 930116
Nunhwie 930116
Zarama 930116
Zodu 930116
District: Mafara

Bomo 930115
Gurum 930115
Rumfan 930115
Tige 930115
District: Miango

Daro 930113
Jebbu Miango 930113
Jebu 930113
Ketago 930113
Ta agba 930113
Tahu 930113
Zobwo 930113

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top